31 Δεκεμβρίου 2019

Ορισμός Αντιδημάρχου Άθλησης και Αθλητικών – Εκπαιδευτικών Υποδομών

Με την υπ' αρ. 31974/30-12-19 απόφαση Δημάρχου (αρ. απόφασης 729, ΑΔΑ: Ψ1ΑΙΩ9Ε-ΨΔ0), ορίστηκε Αντιδήμαρχος με αντιμισθία, για θέματα Άθλησης και Αθλητικών - Εκπαιδευτικών Υποδομών, ο Ευθύμιος Τέγος του Γεωργίου, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, με θητεία από 01.01.2020 έως 06.11.2021.

Στον ανωτέρω μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες Σχεδιασμού και Υλοποίησης Προγραμμάτων και πολιτικών άθλησης, συντήρησης και βελτίωσης των υποδομών των Παιδικών Σταθμών, των σχολικών κτηρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και η συντήρηση των Δημοτικών Αθλητικών Χώρων.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ