Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 15/01/2020 και ώρα 18:00
10 Ιανουαρίου 2019

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 15/01/2020 και ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Βύρωνας     10/01/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               Αρ. Πρωτ.:          533
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τηλ.   2132008665
Fax    2107669596
                                                                                                                    ΠΡΟΣ:
                                                                                       - Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
                                                                                       - κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

                                                                                           ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
                                                                                        - Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
                                                                                        - κ.κ. Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα
                                                                                        - Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε να προσέλθετε στις 15/01/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού   Καταστήματος (Καραολή & Δημητρίου 36-44) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πρόγραμμα Καλλικράτης” για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:    
 1. Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Γ.Π.Σ. του Δήμου Βύρωνα (εισηγητική έκθεση Ε.Π.Ζ.)
 2. Συζήτηση-ενημέρωση για τις καταλήψεις Δημόσιων χώρων στην Πόλη μας από Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)
 3. Απολογισμός του Συλλόγου Καταναλωτών «Αλληλεγγύη» για την δράση «ΧΩΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ»
 4. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών
 5. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα” με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5001466, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΕΣΠΑ 2014-2020
 6. Έγκριση παράτασης κατά δύο (2) έτη της εκμίσθωσης των κυλικείων «ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» στην κα ΜΑΘΙΟΛΑΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ και τροποποίηση όρου μίσθωσης σχετικά με το ύψος του μισθώματος για συγκεκριμένους μήνες λόγω εορτών Δεκεμβρίου 2019, Ιανουαρίου & Απριλίου 2020
 7. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
 8. Ορισμός αναπληρωματικών μελών Δημοτικών Συμβούλων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
 9. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Βύρωνα
 10. Σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019» στον άξονα προτεραιότητας 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» του Πράσινου Ταμείου στο οποίο εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΞ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ»
 11. Εξουσιοδότηση υπαλλήλων που με την υπογραφή τους θα δεσμεύουν το Δήμο Βύρωνα στην Τράπεζα Eurobank και καθορισμός του είδους των συναλλαγών που θα διενεργούν με την ανωτέρω Τράπεζα
 12. Λήψη απόφασης για δωρεάν ταφή τιμής ένεκεν του Ηρακλή Πρασσά
                                                                                    Ο Πρόεδρος
 
                                                                             Πλακίδας  Γεώργιος

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ