Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2020, (βάσει της παρ.5 του ¶ρθρου 118 του Ν.4412/2016)
4 Φεβρουαρίου 2020

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2020, (βάσει της παρ.5 του ¶ρθρου 118 του Ν.4412/2016)

 Ο Δήμος Βύρωνα, προκειμένου να προχωρήσει για το έτος 2020 στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για τη συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των αντίστοιχων δημοσίων συμβάσεων μέσω της διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης όπως ειδικότερα καθορίζεται στις παραγράφους 5 & 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016,

Καλεί

τους οικονομικούς φορείς, που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων, μελετών/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών:

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Πόλις Βύρωνας
  • Ζω2
  • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ