Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 10.2.2020 και ώρα 18.00
5 Φεβρουαρίου 2020

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 10.2.2020 και ώρα 18.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Βύρωνας     05/02/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               Αρ. Πρωτ.:         2373
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τηλ.   2132008665
Fax    2107669596
                            ΠΡΟΣ:
                                                                                                - Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
                                                                                                - κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
                                                                ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
                                                                                                - Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
                                                                                                - κ.κ. Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα
                                                                                                - Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε να προσέλθετε στις 10/02/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού   Καταστήματος (Καραολή & Δημητρίου 36-44) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πρόγραμμα Καλλικράτης” για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :
 
 1. Έγκριση της πρότασης του Δημάρχου Βύρωνα για αποδοχή της Πρόσκλησης του (Σ.Π.Α.Υ.) περί διαμόρφωσης Πύλης εισόδου στην περιοχή “Κουταλά”
 2. Συμπληρωματική κατανομή κονδυλίων οικονομικού έτους 2019 στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Βύρωνα για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων
 3. Έγκριση πρακτικής άσκησης φοιτητών/φοιτητριών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Βύρωνα
 4. Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης με Βαφειαδάκειο Ίδρυμα
 5. Λύση της σύμβασης εκμίσθωσης των δύο (2) Κυλικείων του πρώην «ΔHMΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
 6. Δωρεάν ένταξη δύο παιδιών στην Ελεύθερη Κολύμβηση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ”, κατόπιν αιτήματος του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης
 7. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο199 παρ. 6 του Ν.3463/06)
 8. Παραχώρηση του υπ΄ αριθμ. Κ/27 Τάφου τριετούς ταφής στον Σκανδάλη Γεώργιο
 9. Έγκριση της 1ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο :«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής τροποποίησης
 10. Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική” ¶ξονα Προτεραιότητας 12 “Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)” ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ”
                                                                                    Ο Πρόεδρος
 
                                                                             Πλακίδας  Γεώργιος

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

 • Πόλις Βύρωνας
 • Ζω2
 • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ