14 Φεβρουαρίου 2020

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17-2-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 11-02-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ.Πρωτ.: 2919

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                         Προς τα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                      1. κ.   Αγγέλλη Κωνσταντίνο

Τηλέφωνο: 2132008658                                                                           2. κ.   Καραγιάννη Μιχαήλ

                                                                                                                   3. κα. Κλωνάρη Λεμονιά

4. κ.   Μπαντή Μιλτιάδη

5. κα. Μπαστέα Πετρούλα

6. κ.   Σπυρόπουλο Χρήστο

7. κ.   Ταραζώνα Δημήτριο

8. κ.   Τριανταφύλλου Ελευθέριο

 

 Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Κύριοι Σύμβουλοι,

 Καλείστε να προσέλθετε στις 17-02-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στην 4η/2020 τακτική δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1.      Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης.

2.      Συγκρότηση  επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού προμήθειας ΜΑΠ 2020.

3. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστσίας εργαζομένων.

4.      Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων – Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.

5.      Καθορισμός κωδικών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

6.      Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Κόκκαλης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Πόλις Βύρωνας
  • Ζω2
  • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ