Περίληψη καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης για εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής των υπαλλήλων του Τμήματος Φύλαξης Δημοτικών Υποδομών για το έτος 2020
24 Φεβρουαρίου 2020

Περίληψη καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης για εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής των υπαλλήλων του Τμήματος Φύλαξης Δημοτικών Υποδομών για το έτος 2020

Με την αρ. 35/24-1-2020 (Α.Δ.Α. ΩΩΘΜΩ9Ε-9ΝΠ ) Απόφαση Δημάρχου Βύρωνα, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β΄ 420/12-2-2020 εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση για εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής των υπαλλήλων μονίμων και ΙΔΑΧ του Τμήματος Φύλαξης Δημοτικών Υποδομών του Δήμου Βύρωνα, κατά τις νυχτερινές ώρες, εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις Κυριακές, για την αντιμετώπιση απαραιτήτων και επιβεβλημένων αναγκών του Δήμου μας, συνολικής δαπάνης 55.100,00 ευρώ περίπου, μέσα στα όρια της εγγεγραμμένης πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2020 στους Κ.Α. 35.6012.0001. και Κ.Α. 35.6022.0001.
 
 
 
 Η ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ