Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τα προγράμματα Π.Α.γ.Ο. 2019-2020 της με αρ. πρωτ. 3354/17-02-2020 Ανακοίνωσης-Προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.
13 Μαρτίου 2020

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τα προγράμματα Π.Α.γ.Ο. 2019-2020 της με αρ. πρωτ. 3354/17-02-2020 Ανακοίνωσης-Προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Π.Α.γ.Ο. 2019-2020

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα