Μέτρα διευκόλυνσης ευπαθών ομάδων εργαζομένων του Δήμου Βύρωνα
17 Μαρτίου 2020

Μέτρα διευκόλυνσης ευπαθών ομάδων εργαζομένων του Δήμου Βύρωνα

Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, υπάλληλοι του Δήμου με οιαδήποτε σχέση εργασίας που παρουσιάζουν, οι ίδιοι ή πρόσωπο του στενού οικογειακού τους περιβάλλοντος έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:

  • Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος όπως χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (Χ.Α.Π.), εμφύσημα, βρογχικό ή αλλεργικό άσθμα υπό αγωγή, πνευμονική ίνωση ή άλλη χρόνια πάθηση που επηρεάζει την αναπνευστική λειτουργία
  • Ιστορικό εμφράγματος, αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αρτηριών ή by-pass επέμβαση καρδιάς
  • Σακχαρώδη διαβήτη
  • Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή διάλυση)
  • Δρεπανοκυτταρική αναιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες (π.χ. ομόζυγη θαλασσαιμία)
  • Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη)
  • Κακοήθεια υπό θεραπεία
  • Μεταμόσχευση οργάνων ή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων
  • Έγκυες
  • Ηλικία άνω των 65 ετών  
Μπορούν να απουσιάσουν δικαιολογημένα, με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης  προς το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, στην οποία δεν θα αναφέρουν  τον επιβαρυντικό παράγοντα ή νόσο, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 
Όσοι δηλώσουν ότι οι ίδιοι ή πρόσωπο της οικογένειάς τους, ανήκουν σε ευπαθή ομάδα με βάση τα ανωτέρω, θα πρέπει να προσκομίσουν εντός 10 ημερών αποδεικτικά στοιχεία (όπως πρόσφατη βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό, εξιτήριο νοσοκομείου κ.α.), σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο προσωπικού με την ένδειξη «Προς τον ιατρό εργασίας» ή με e-mail στο e-mail του γιατρού εργασίας vasilis_pat@yahoo.gr. 
 
Για όσους ανήκουν σε ευπαθή ομάδα συστήνεται η παραμονή κατ`οίκον για όσο διάστημα απαιτηθεί.