20 Μαρτίου 2020

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 24.3.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 20-03-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ.: 5869

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                               Προς τα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                       1. κ.   Αγγέλλη Κωνσταντίνο

Τηλέφωνο: 2132008658                                                                           2. κ.   Καραγιάννη Μιχαήλ

                                                                                                                   3. κα. Κλωνάρη Λεμονιά

4. κ.   Μπαντή Μιλτιάδη

5. κα. Μπαστέα Πετρούλα

6. κ.   Σπυρόπουλο Χρήστο

7. κ.   Ταραζώνα Δημήτριο

8. κ.   Τριανταφύλλου Ελευθέριο

 

Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Κύριοι Σύμβουλοι,

     Καλείστε στις 24-03-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00  στην 9η/2020 συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.      Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Δήμου Βύρωνα»

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου άρθρο 10 παρ.1. «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τ.Α΄)

 Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Κόκκαλης

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Πόλις Βύρωνας
  • Ζω2
  • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ