Ανάρτηση γνωστοποίησης για την κατάρτιση του Μητρώου Αρρένων έτους 2019
13 Απριλίου 2020

Ανάρτηση γνωστοποίησης για την κατάρτιση του Μητρώου Αρρένων έτους 2019

 Ελληνική Δημοκρατία                                                                                         Βύρωνας    13-4-2020                                                                                                              

Νομός Αττικής                                                                                                     Αρ.πρωτ.:   6616
Δήμος Βύρωνα
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών &
Εξυπηρέτησης Πολιτών                                                                                
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
Γραφείο Μητρώου Αρρένων                                                                         
Ταχ. Δ/νση : Καραολή & Δημητρίου 36-44
                     16233     Βύρωνας                                                      Προς
Πληροφορίες: Παπαγεωργίου Νεκτάριος
Τηλ. 213 2008 612                                                                          Γραφείο Τύπου Δήμου Βύρωνα
         213 2008 600                                                                           
Fax. 213 2008 615                                                                           
E-mail: papageorgiou@dimosbyrona.gr                                       
                                                                                                         
 
 
 ΘΕΜΑ : Ανάρτηση γνωστοποίησης για την κατάρτιση του Μητρώου Αρρένων έτους 2019.
 
       
Σας αποστέλλουμε συνημμένα γνωστοποίηση προς τους γονείς που αφορά την  κατάρτιση του Μητρώου Αρρένων των αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 2019  και παρακαλούμε για την ανάρτησή της στο siteτου Δήμου προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
 
 
 
 
                                                                                                             Ο Δήμαρχος και
                                                                                                                   με Ειδική Εντολή                   
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα