Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα μέτρα ελάφρυνσης των επιχειρήσεων του Βύρωνα
30 Απριλίου 2020

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα μέτρα ελάφρυνσης των επιχειρήσεων του Βύρωνα

 Στο Δημοτικό Συμβούλιο Βύρωνα που έγινε στις 14.4.2020 (Μεγάλη Τρίτη) μέσω τηλεδιάσκεψης αποφασίστηκε ομόφωνα:

  1. Η απαλλαγή από τα αναλογούντα τέλη κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων, των επιχειρήσεων που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά την λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση του παραχωρημένου χώρου, για το χρονικό διάστημα που θα ισχύσουν οι περιορισμοί.
  2. Η απαλλαγή όλων των επιχειρήσεων που διέκοψαν την λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από το ενιαίο τέλος Καθαριότητας & Φωτισμού για το χρονικό διάστημα που θα ισχύσουν οι περιορισμοί.
  3. Για τις περιπτώσεις που τα παραπάνω τέλη έχουν ήδη καταβληθεί και εφόσον από τις ανωτέρω επιχειρήσεις υπάρχουν μελλοντικές απαιτήσεις αντίστοιχων τελών, οι απαλλαγές θα γίνουν με συμψηφισμό.

Σημειώνεται πως τυχόν τεχνικές λεπτομέρειες αναφορικά με τον τρόπο και την διαδικασία για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, θα καθοριστούν από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 45/2020.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ