Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό  Συσσίτιο του Δήμου Βύρωνα
13 Μαϊου 2020

Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Συσσίτιο του Δήμου Βύρωνα

Ελληνική Δημοκρατία 

   Νομός Αττικής                                                                                                        

   Δήμος Βύρωνα

   Δ/ νση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας

   Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών

   Κοινωνικό Παντοπωλείο & Παροχής Συσσιτίου    

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚ ΝΕΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
Ο Δήμος Βύρωνα σας ενημερώνει ότι τον Ιούλιο 2020 θα πραγματοποιηθεί νέα αξιολόγηση των αιτημάτων συμμετοχής των κατοίκων που επιθυμούν να ενταχθούν στις Δομές παροχής βασικών αγαθών: ”Κοινωνικό Παντοπωλείο” και “Παροχή Συσσιτίου” για το προσεχές διάστημα Αύγουστο έως και Ιούλιο 2021.
 
ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
 
 
Η αξιολόγηση θα γίνει με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια βάσει συστήματος μοριοδότησης που έχει εγκρίνει ο Δήμος Βύρωνα.
 
Όσοι κάτοικοι του δήμου Βύρωνα λαμβάνουν ήδη παροχές από τις Δομές και επιθυμούν να επανενταχθούν για το διάστημα Αύγουστο έως και Ιούλιο 2021, θα υποβάλλουν εκ νέου την αίτηση τους προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που τους έχουν ζητηθεί από τους αρμόδιους κοινωνικούς λειτουργούς των Δομών.
 
Όσοι κάτοικοι του δήμου Βύρωνα επιθυμούν να αιτηθούν για πρώτη φορά στις Δομές καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά.
 
       
Υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους υποψήφιους:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου (συμπληρώνεται στην υπηρεσία).
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και φωτοτυπία της άδειας παραμονής σε ισχύ όλων των μελών για αλλοδαπούς.
3. Φωτοτυπία λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας (λογαριασμό ΔΕΗ Η΄ΕΥΔΑΠ). από τον οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο των 6 μηνών).
5. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2019ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ.
6. Φωτοτυπία δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 φορολογικού έτους 2019ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ.
 
Δικαιολογητικά κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψήφιου δικαιούχου:
7. Για τους ανέργους, βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ ή διακοπή επαγγέλματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες – όλων των ενήλικων μελών.
8. Σε περίπτωση αναπηρίας, φωτοτυπία πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω).
9. Για τους διαμένοντες σε ενοικιαζόμενη κατοικία, φωτοτυπία μισθωτηρίου συμβολαίου σε ισχύ.
10. Σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης, φωτοτυπία δήλωσης ακινήτων Ε9.
11. Σε περίπτωση φιλοξενίας του αιτούντος, υπεύθυνη δήλωση του ατόμου από το οποίο φιλοξενείται (στην οποία θα δηλώνεται και το χρονικό διάστημα φιλοξενίας), καθώς και τα φορολογικά στοιχεία του φιλοξενούντος από τα οποία θα προκύπτει η φιλοξενία.
12. Για τα προστατευόμενα μέλη από 18 έως 24 ετών, απαιτείται βεβαίωση σπουδών ή βεβαίωση ανεργίας.
13. Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου, τα δικαιολογητικά που θα την αποδεικνύουν (διαζύγιο ή αγωγή διαζυγίου ή πρόσφατη σχετική δήλωση στη Δ.Ο.Υ).
14. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρηθεί χρήσιμο από τον/την κοινωνικό/ή λειτουργό (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος).
Ειδικότερα, οι Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) υποχρεούνται να προσκομίσουν μόνο τα παρακάτω δικαιολογητικά :
·         Βεβαίωση έγκρισης ΚΕΑ
·         Αίτηση ΚΕΑ
·         Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και της Άδειας παραμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.
 
Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου διαμονής ή και της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης (όπως γάμος, απόκτηση τέκνου, διάσταση, διαζύγιο, έναρξη εργασίας, συνταξιοδότηση, συνοίκηση, μεταβολή περιουσιακών στοιχείων κλπ.) του αιτούντος –ο οποίος καθίσταται δικαιούχος της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών- ο δικαιούχος θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν, προσκομίζοντας και σχετικά παραστατικά/ αποδεικτικά έγγραφα, όπου αυτό χρειάζεται.
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι που επιθυμούν να ενταχθούν ως δικαιούχοι στις Δομές το προσεχές διάστημα ενός έτους, μπορούν να απευθύνονται:
 
Ιθώμης 6, Αγορά Βύρωνα. Δευτέρα – Παρασκευή
Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 10:00 – 14:00
 
Tηλ. Επικοινωνίας: 210-7653054
 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ