Πρόσκληση για συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 26/05/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα (13:30 - 15:00)
21 Μαϊου 2020

Πρόσκληση για συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 26/05/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα (13:30 - 15:00)

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Βύρωνας      21/05/2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               Αρ. Πρωτ:            8367
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ TOY ΔHMOY
 
 
 
ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
 1. Ντόβολος Γεώργιος (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
 1. Αγγέλης Κωνσταντίνος
 1. Δασκαλάκη Σοφία
 1. Δεμπόνος Βασίλειος
 1. Oικονόμου Αθανάσιος
 1. Σπυρόπουλος Χρήστος
 1. Σφακιανάκη Αικατερίνη
 1. Τριγάζης Παναγιώτης
 
Θέμα: Πρόσκληση για συνεδρίασημε τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
 
            Σας καλούμε να συμμετάσχετεστηνσυνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βύρωνα που θα διεξαχθεί την26η του μηνός Mαϊου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα (13:30 – 15:00), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 55/11.03.2020) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/31-03-2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κάτωθι θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :
 
 
1.    Επέκταση τραπεζοκαθισμάτων στα Καταστήματα εστίασης του Δήμου Βύρωνα
 
 
 
                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

 • Πόλις Βύρωνας
 • Ζω2
 • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ