Κέντρο Κοινότητας

Κέντρο Κοινότητας

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Είναι θεσμός που έρχεται να συντονίσει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης.
Έχουν συσταθεί με βάσει το άρθρο 4 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ21Α).
 
Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.
 
Στο Κέντρο Κοινότητας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής.
 
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βύρωνα είναι στελεχωμένο από Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγο.
 
Παρέχει υπηρεσίες υποδοχής, ενημέρωσης και δικτύωσης του πολίτη αναλόγως το αίτημά του.
 
Γίνονται αιτήσεις για:
Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ)
Επίδομα Στέγασης
Προνοιακά - Αναπηρικά Επιδόματα
Διατροφικό Επίδομα
Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
Επίδομα Γέννας
 
Τέλος, παρέχονται υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης / συμβουλευτικής.

Στεγάζεται στο κτήριο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βύρωνα, Καλλιπόλεως 59 και Αγίας Σοφίας.
 
Λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00 – 16.00.
 
Τηλ.: 210 7624403, 210 7660202, e-mail: kentrokoinotitas@dimosbyrona.gr
 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα