Πρόσκληση για την προμήθεια '' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ''
26 Μαϊου 2020

Πρόσκληση για την προμήθεια '' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ''

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 
 
 
 Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 01/06/2020 και ώρα 14:30.
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα