Πρόσκληση για την
27 Μαϊου 2020

Πρόσκληση για την "Μίσθωση μηχανημάτων για ρυμούλκηση και μεταφορά οχημάτων"

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας “Μίσθωση μηχανημάτων για ρυμούλκηση και μεταφορά οχημάτων”  εκτιμώμενης αξίας 14.024,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%. Παρακαλούμε να αποστείλετε στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (υπ’όψιν Τμήματος Προμηθειών) σχετική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας , υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε ενσφράγιστο φάκελο, σύμφωνα με το τιμολόγιο προσφοράς  της επισυναπτόμενης Μελέτης , έως τις 03/06/2020.  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Πόλις Βύρωνας
  • Ζω2
  • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ