Από σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο Δήμος Βύρωνα συμμετέχει στο CIVINET CY- EL
5 Ιουνίου 2020

Από σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο Δήμος Βύρωνα συμμετέχει στο CIVINET CY- EL

Από σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο Δήμος Βύρωνα συμμετέχει με άλλες 120 περίπου πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου, στο πλέον εξειδικευμένο Δίκτυο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα θέματα της Βιώσιμης Κινητικότητας, το CIVINET CY- EL.  

To Δίκτυο CIVINET CY-EL, αποτελεί θεσμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MOVE) με καθήκοντα τοπικού δικτύου του Ευρωπαϊκού Δικτύου CIVITAS.  

Η ένταξη στο CIVINET CY-EL θα προσφέρει στο Δήμο μας: 

· απεριόριστη πρόσβαση στα ψηφιακά εργαλεία του δικτύου (ψηφιακή βιβλιοθήκη για ευρωπαϊκά έργα και θεσμικό πλαίσιο, γεωχωρική βάση δεδομένων ΟΤΑ κ.α.) 

· συμμετοχή σε δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης, πληροφόρησης για τα υπηρεσιακά και τα αιρετά μας στελέχη  

Η συγκεκριμένη κίνηση δίνει στην πόλη του Βύρωνα συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία θα αξιοποιηθούν για καινοτόμες δράσεις και διαδικασίες για την αναβάθμιση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης, τη βελτίωση των οδικών υποδομών και συνδέσεων, την αποκατάσταση της προσβασιμότητας για περισσότερο ασφαλή κυκλοφορία των πεζών με ιδιαίτερη μέριμνα για τους ΑμΕΑ, τη στήριξη ήπιων μορφών μετακίνησης με δίκτυα πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, την ενθάρρυνση των δημόσιων μεταφορών, την καλύτερη σύνδεση με εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, την ενίσχυση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και την εκ νέου οργάνωση της στάθμευσης στην πόλη μας. 

Η βιώσιμη κινητικότητα, αποτελεί βασικό στόχο της Στρατηγικής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και εντάσσεται στους ευρύτερους ευρωπαϊκούς στόχους για τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικού άνθρακα.  

Η Δημοτική Αρχή Βύρωνα θεωρεί ως ύψιστης σημασίας ζήτημα, λόγω και των ιδιαιτεροτήτων της πόλης και της πυκνής δόμησής της, το χτίσιμο των θεμελίων της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη μας. Σήμερα, κάνουμε την αρχή σκεπτόμενοι πώς ακριβώς θέλουμε να είναι ο Βύρωνας του μέλλοντος, μια πόλη που θα εξυπηρετεί τον δημότη, θα σέβεται τα ΑμεΑ και θα συμβάλλει στην μείωση των εκπομπών ρύπων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα