10 Ιουνίου 2020

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 11.6.2020 και ώρα 13:30΄στο Δημοτικό Κατάστημα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 05-06-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ.: 9628
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                                Προς τα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                      1. κ.   Αγγέλλη Κωνσταντίνο
Τηλέφωνο: 2132008658                                                          2. κ.   Καραγιάννη Μιχαήλ
                                                                                                  3. κα. Κλωνάρη Λεμονιά
                                                                                                  4. κ.   Μπαντή Μιλτιάδη
                                                                                                  5. κα. Μπαστέα Πετρούλα
                                                                                                  6. κ.   Σπυρόπουλο Χρήστο
                                                                                                  7. κ.   Ταραζώνα Δημήτριο
                                                                                                  8. κ.   Τριανταφύλλου Ελευθέριο
 
Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
 
     Καλείστε να προσέλθετε στις 11-06-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα  στην 18η/2020 τακτική δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
  1. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών, εκτυπωτών, δικτυακού εξοπλισμού και αδειών χρήσης λογισμικού» για το  έτος  2020.
  2. Έγκριση σκοπιμότητας μελέτης, έγκριση μελέτης και όρων διαγωνισμού με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με το άρθρο 32 και 32Α του Ν.4412/16 για το έργο «Κατασκευή βάσεων και εργασίες υποδομής για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής ηλικίας».
  3. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32Α του Ν.4412/16.
  4. Διαγραφή κλήσης.
  5. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
  6. Απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
  7. Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων – Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων και βοηθημάτων. 
    Ο Πρόεδρος
 
Δημήτρης Κόκκαλης

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Πόλις Βύρωνας
  • Ζω2
  • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ