Διά ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στις 18:00, κεκλεισμένων των θυρών
17 Ιουνίου 2020

Διά ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στις 18:00, κεκλεισμένων των θυρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Βύρωνας      17/06/2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               Αρ. Πρωτ.:          10362
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τηλ.   2132008665
Fax    2107669596
                                                                             ΠΡΟΣ:
                                                                                                - Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
                                                                                                - κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
                                                                ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
                                                                                                - Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
                                                                                               
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε να προσέλθετε στις 22/06/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί κατ΄ εφαρμογήν των εκδοθεισών υγειονομικών διατάξεων {τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων και σύσταση για χρήση μάσκας} κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καραολή & Δημητρίου 36-44) κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
 
1.    Ενημέρωση για την δίχρονη Προσχολική Εκπαίδευση
2.    Ενημέρωση για ανακατασκευή του κτιρίου του Βαφειαδακείου Ιδρύματος, που καλύπτει τις ανάγκες του 6ου & 9ου Βρεφονηπιακού Σταθμού
3.    Έγκριση της με αριθμ. 114/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «Υποβολή απολογισμού οικονομικής χρήσης 2019, όπως αυτός διαμορφώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2019»
4.    Συζήτηση σχεδίου «Ιόλαος» της Πολιτικής Προστασίας για την Πυροπροστασία
5.    Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βύρωνα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ» Δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού
6.    Έγκριση λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας, Τύπου, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες της εβδομάδας για το έτος 2020
7.    Σύσταση Επιτροπής εγγραφών Βρεφών και Νηπίων στους Βρεφικούς–Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Βύρωνα
 
 
 
                                                                                   Ο Πρόεδρος
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα