Παρακολουθήστε ζωντανά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα
23 Ιουνίου 2020

Παρακολουθήστε ζωντανά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Βύρωνας       23/06/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             Αρ. Πρωτ.:     10667
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τηλ.   2132008665
Fax    2107669596
                                                                                                ΠΡΟΣ:
                                                                                                - Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
                                                                                                - κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
                                                                             ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
                                                                                                - Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα που θα διεξαχθεί στις 25/06/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα (17:00 – 22:30), (κατόπιν  διακοπής της δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 22/06/2020, λόγω παρουσίας προσώπων που συμμετείχαν χωρίς να είναι  προσκεκλημένα θέτοντας εν κινδύνω την τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου) και σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 55/11.03.2020) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 και 40/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :
 
1.    Ενημέρωση για την δίχρονη Προσχολική Εκπαίδευση
2.    Ενημέρωση για ανακατασκευή του κτιρίου του Βαφειαδακείου Ιδρύματος, που καλύπτει τις ανάγκες του 6ου & 9ου Βρεφονηπιακού Σταθμού
3.    Έγκριση της με αριθμ. 114/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «Υποβολή απολογισμού οικονομικής χρήσης 2019, όπως αυτός διαμορφώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2019»
4.    Συζήτηση σχεδίου «Ιόλαος» της Πολιτικής Προστασίας για την Πυροπροστασία
5.    Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βύρωνα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ» Δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού
6.    Έγκριση λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας, Τύπου, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες της εβδομάδας για το έτος 2020
7.    Σύσταση Επιτροπής εγγραφών Βρεφών και Νηπίων στους Βρεφικούς–Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Βύρωνα
 
Ο Πρόεδρος
Γιώργος Πλακίδας 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα