Κατεπείγουσα δια ζώσης συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βύρωνα στις 26/06/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30
23 Ιουνίου 2020

Κατεπείγουσα δια ζώσης συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βύρωνα στις 26/06/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Βύρωνας      23/06/2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               Αρ. Πρωτ:            10811
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ TOY ΔHMOY
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
  1. Ντόβολος Γεώργιος (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
  1. Αγγέλης Κωνσταντίνος
  1. Δασκαλάκη Σοφία
  1. Δεμπόνος Βασίλειος
  1. Oικονόμου Αθανάσιος
  1. Σπυρόπουλος Χρήστος
  1. Σφακιανάκη Αικατερίνη
  1. Τριγάζης Παναγιώτης
 
Σας καλούμε να προσέλθετε στις 26/06/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 στηνκατεπείγουσα δια ζώσης συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί κατ΄ εφαρμογήν των εκδοθεισών υγειονομικών διατάξεων {τήρηση ελάχιστης απόστασης μεταξύ των ατόμων και σύσταση για χρήση μάσκας} κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καραολή & Δημητρίου 36-44) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :
 
2.    Εισήγηση για έγκριση χωροθέτησης Περιπτέρου στην οδό Εμπεδοκλέους 121
 
 
 
                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα