Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των καταστημάτων εστίασης για επιπλέον τετραγωνικά ή για μειώσεις τελών κοινόχρηστων χώρων
23 Ιουνίου 2020

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των καταστημάτων εστίασης για επιπλέον τετραγωνικά ή για μειώσεις τελών κοινόχρηστων χώρων

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών του Δήμου και λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν εξ αιτίας της πανδημίας Covid-19, εγκαινιάζεται μια σειρά από ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες του Βύρωνα.

Ως πρώτη υπηρεσία λειτουργεί η ηλεκτρονική αίτηση που αφορά τους επαγγελματίες εστίασης για την παροχή τετραγωνικών εξ αρχής, επιπλέον τετραγωνικών σε υφιστάμενο εξωτερικό χώρο ή για μειώσεις τελών κοινόχρηστων χώρων. 

Οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιούνται χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxis net και στη συνέχεια συμπληρώνουν τα αντίστοιχα απαραίτητα πεδία και υποβάλλουν τη σχετική αίτηση.

Αφού ελεγχθούν όλα τα  στοιχεία που προβλέπονται από την αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου και εφόσον δεν διαπιστωθούν παραλείψεις και ασάφειες, εκδίδεται η αντίστοιχη βεβαίωση.

Δείτε την υπηρεσία στην ηλεκτρονική διεύθυνση:   https://eservices.dimosbyrona.gr/

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα