Πρόσκληση για την ανάθεση της υπηρεσίας  «Συνδρομή σε νομική βάση πληροφοριών»
21 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συνδρομή σε νομική βάση πληροφοριών»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία «Συνδρομή σε νομική βάση πληροφοριών».
 
Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 27/07/2020 και ώρα 14:30.
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα