Προκήρυξη διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ” 2020-2021»
22 Ιουλίου 2020

Προκήρυξη διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ” 2020-2021»

Προκήρυξη διαγωνισμού για την «Συντήρηση Κολυμβητηρίου “Χρήστος Ταμπαξής” 2020-2021», προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  - «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ” 2020-2021»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  - «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ” 2020-2021»
MEΛΕΤΗ - «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ” 2020-2021
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα