7 Νοεμβρίου 2019

Επιτροπή Προστασίας και Προαγωγής Υγείας

Σύνθεση Επιτροπής

Πρόεδρος
Σπυρόπουλος Χρήστος
Μέλη
Λιάτσης Μανώλης
Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος
Ροβίθης Νικόλαος
Λουκόπουλος Θεόδωρος
Πολυζώης Κωνσταντίνος
Σπηλιωτοπούλου Ανδρομάχη
Τσουκαλάς Ιωάννης
Χίνη Σταυρούλα
Μαράντος Γιάννος
Πιστόλη Ζωή
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα