Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας για τα Σχολεία του Δήμου Βύρωνα, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
20 Αυγούστου 2020

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας για τα Σχολεία του Δήμου Βύρωνα, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 6/2020

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Βύρωνα.

Πατήστε εδώ για την ανακοίνωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 6/2020

Πατήστε εδώ για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πατήστε εδώ για την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα