Ανακοίνωση: ΣΟΧ 6/2020 - Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων
24 Αυγούστου 2020

Ανακοίνωση: ΣΟΧ 6/2020 - Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Τροποποίηση της μοριοδότησης των υποψηφίων για τις θέσεις των σχολικών καθαριστριών σύμφωνα με το ΦΕΚ 3485/22.8.2020

Πατήστε εδώ για το ΦΕΚ

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα