Ανακοίνωση: Εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ
24 Αυγούστου 2020

Ανακοίνωση: Εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

Μετά την οριστικοποίηση του πίνακα ωφελουμένων και αφού λάβουν την αξία τοποθέτησης (voucher) από την ΕΕΤΑΑ οι ενδιαφερόμενες μητέρες μπορούν να απευθύνονται για την εγγραφή του παιδιού τους στα γραφεία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας, Φλέμινγκ 71 και από ώρα 9.00 έως 14.00 στα τηλέφωνα 210 7608460,1,2,4 
       
Το voucher μπορεί να αποστέλλεται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση paidikoistathmoidbyrona@gmail.com συνοδευόμενο από κείμενο όπου θα αναφέρονται τρεις Σταθμοί επιλογής των γονέων. Για τα επανεγγραφόμενα παιδιά που δεν αλλάζουν Παιδικό Σταθμό θα αναφέρεται μόνο ο Σταθμός στον οποίο επανεγγράφονται.
       
Οι γονείς που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση στο Δήμο μας και ενδιαφέρονται για εγγραφή του παιδιού τους, θα πρέπει απαραίτητα να έρχονται στα γραφεία μας (με προσωπικό ραντεβού) και να προσκομίζουν, εκτός από το voucher, αίτηση εγγραφής, πιστοποιητικό υγείας παιδιού, υπεύθυνη δήλωση (τα έντυπα υπάρχουν στο site του Δήμου μας και στα γραφεία των Παιδικών Σταθμών), φωτοτυπίες εμβολίων παιδιού, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαιώσεις ωραρίου των γονέων (αν είναι εργαζόμενοι) εφ’ όσον τα έχουν. Εάν όχι, θα πρέπει να τα προσκομίσουν μέχρι τέλος της εβδομάδας.
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα