Νέα παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου για τη δήλωση αδήλωτων τετραγωνικών στους δήμους
30 Αυγούστου 2020

Νέα παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου για τη δήλωση αδήλωτων τετραγωνικών στους δήμους

 Παρατείνεται έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 η προθεσμία για την υποβολή στους Δήμους αρχικής δήλωσης ή δήλωσης μεταβολών που έχουν επέλθει στην επιφάνεια ή τη χρήση των ακινήτων, για τον ορθό υπολογισμό των σχετικών δημοτικών τελών και φόρων, με ταυτόχρονη απαλλαγή από τις προβλεπόμενες αναδρομικές χρεώσεις και τα συναφή πρόστιμα.

Μέσω της ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή (tetragonika.govapp.gr), η οποία έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού, οι υπόχρεοι μπορούν να υποβάλλουν προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού τις αρχικές ή διορθωτικές δηλώσεις που αφορούν ηλεκτροδοτούμενα αλλά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, που βρίσκονται στη διοικητική τους περιφέρεια. 

Όπως ορίζεται στη σχετική εγκύκλιο (243, "Γνωστοποίηση διατάξεων και οδηγίες εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για την δήλωση-διόρθωση επιφάνειας ακινήτων στους ΟΤΑ α’ βαθμού") του υπουργείου Εσωτερικών: "Δεδομένου ότι με τις προαναφερθείσες διατάξεις, τίθενται αποκλειστικές καταληκτικές χρονικές προθεσμίες υποβολής δηλώσεων, η πάροδος αυτών συνεπάγεται την επιβολή, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας περί εσόδων των ΟΤΑ α’ βαθμού, αναδρομικών χρεώσεων και προστίμων, προσθέτοντας έτσι οικονομικές επιβαρύνσεις για τους δημότες σε μια ούτως ή άλλως απαιτητική οικονομική συγκυρία".

Έως τώρα έχουν υποβληθεί από τους πολίτες 1.650.000 αιτήσεις και τα «ξεχασμένα» τετραγωνικά που τακτοποιήθηκαν είναι πάνω από 35 εκατ. τ.μ.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα