Τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 9/09/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα (18:00 - 22:00)
4 Σεπτεμβρίου 2020

Τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 9/09/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα (18:00 - 22:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Βύρωνας      03/09/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         Αρ. Πρωτ.:          16112
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τηλ.   2132008665
Fax    2107669596
                                                                             ΠΡΟΣ
                                                                             - Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
                                                                                                - κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
                                                                     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
                                                                              - Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
 
Σας καλούμε να συμμετάσχετεστητακτικήσυνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα που θα διεξαχθεί την 9η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα (18:00 – 22:00), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 55/11.03.2020) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 και 40/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :
 
1.    Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βύρωνα, για το έτος 2020
2.    Έγκριση της με αριθμ. 208/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα, οικονομικού έτους 2020»
3.    Ενημέρωση για την προετοιμασία των Σχολείων της Πόλης μας εν όψει έναρξης της νέας Σχολικής Χρονιάς
4.    Μετονομασία μικρού τμήματος της οδού Γ. Γεννηματά (αριθμοί 1 έως 22, όλοι κατοικιών) και του συνεχιζομένου μικρού παραδρόμου Λητούς ή της πλησιεστέρας οδού Τιμοθέου, κατά το τμήμα που αφορά τον Δήμο Βύρωνα, εις «οδόν Αγίου Ιερωνύμου Σιμωνοπετρίτου»
5.    Λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βύρωνα σε 24ωρη βάση
6.    Γ΄ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βύρωνα για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων τους
7.    Εγγραφές βρεφών και νηπίων στους Βρεφικούς - Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Βύρωνα 2020-2021
8.    Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής Καλλιτεχνικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έναντι αντιτίμου για το Τμήμα Πολιτισμού της Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βύρωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 524/1980
9.   Έγκριση παράτασης κατά δύο (2) έτη της εκμίσθωσης του Κυλικείου της περιοχής «ΕΡΓΑΝΗ» Δήμου Βύρωνα στην κα Κουφοπούλου Σταυρούλα
10.Έγκριση παράτασης κατά δύο (2) έτη της μίσθωσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βύρωνα
11.Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από εκδήλωση Σεισμών Δήμου Βύρωνα (εισηγητική έκθεση Εκτελεστικής Επιτροπής)
12.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»

 
                                                                                                                              Ο Πρόεδρος
 
                                                                                                                      Πλακίδας Γεώργιος