Πρόσκληση για την προμήθεια  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΚΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ,  ΤΟΥ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΕΙΟΥ ¨ΣΤΕΚΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ¨ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜ.ΚΙΝ/ΦΟΥ ¨Ν.ΕΛΒΕΤΙΑ¨
4 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόσκληση για την προμήθεια ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΚΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΤΟΥ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΕΙΟΥ ¨ΣΤΕΚΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ¨ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜ.ΚΙΝ/ΦΟΥ ¨Ν.ΕΛΒΕΤΙΑ¨

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΚΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΤΟΥ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΕΙΟΥ ¨ΣΤΕΚΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ¨ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜ.ΚΙΝ/ΦΟΥ ¨Ν.ΕΛΒΕΤΙΑ¨».  

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα