8 Σεπτεμβρίου 2020

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 8.9.2020, δια περιφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 08-09-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Αρ.Πρωτ.:16459
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                   Προς τα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                   Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                      1. κ.   Αγγέλλη Κωνσταντίνο
Τηλέφωνο: 2132008662                                                                          2. κ.   Καραγιάννη Μιχαήλ
                                                                                                                  3. κα. Κλωνάρη Λεμονιά
                                                                                                                  4. κ.   Μπαντή Μιλτιάδη
                                                                                                                  5. κα. Μπαστέα Πετρούλα
                                                                                                                  6. κ.   Σπυρόπουλο Χρήστο
                                                                                                                  7. κ.   Ταραζώνα Δημήτριο
                                                                                                                  8. κ.   Τριανταφύλλου Ελευθέριο
 
Θέμα: «Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης δια περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου»

Κύριοι Σύμβουλοι, 

     Καλείστε στις 08-09-2020 ημέρα Τρίτη στην  27η/2020, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς, που θα πραγματοποιηθεί κατ΄ εφαρμογήν των εκδοθεισών υγειονομικών διατάξεων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κάτωθι μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: 

  1. Δικαστικός συμβιβασμός/αποδοχή αγωγής – παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω σπουδαιότητας»   

       Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Κόκκαλης

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα