ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΤΡΟΦΗ KAI ΦΑΡΜΑΚΑ κλπ ΥΛΙΚΑ ,ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΛΟΓΩ COVID -19
21 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΤΡΟΦΗ KAI ΦΑΡΜΑΚΑ κλπ ΥΛΙΚΑ ,ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΛΟΓΩ COVID -19

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια «εκτάκτων αναγκών σε τροφή, φάρμακα κλπ υλικά για τα αδέσποτα ζώα, λόγω covid - 19» εκτιμώμενης αξίας 7.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%. Παρακαλούμε να αποστείλετε στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (υπ’όψιν Τμήματος Προμηθειών) σχετική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας , υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε ενσφράγιστο φάκελο, σύμφωνα με το τιμολόγιο προσφοράς της επισυναπτόμενης Μελέτης , έως τις 25/09/2020.  

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα