Προκήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (Κυλικείου) στο Κολυμβητήριο ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ”
22 Σεπτεμβρίου 2020

Προκήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (Κυλικείου) στο Κολυμβητήριο ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ”

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

Προκηρύσσει δημοπρασία για τη εκμίσθωση ακινήτου (Κυλικείο) στο Κολυμβητήριο ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ” που βρίσκεται στην οδό Ανθίμου Γαζή αρ. 2 σύμφωνα με τα κάτωθι:
1. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής δημοπρασίας.
Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί δε στις 19-10-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας της δημοπρασίας του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα