Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2020 για πρόσληψη πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου Βύρωνα
24 Σεπτεμβρίου 2020

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2020 για πρόσληψη πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου Βύρωνα

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Βύρωνα από λοιπές αντικαταβολές, που εδρεύει στο Βύρωνα Ν. Αττικής και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

Πατήστε εδώ για την Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2020

Πατήστε εδώ για το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με σήμανση έκδοσης 02.12.2019.

Πατήστε εδώ για την Αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020