Πρόσκληση ανάθεσης «για την παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης, υποστήριξης και παρακολούθησης της δράσης «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες γυναίκες για φύλαξη νήπιων και βρεφών, για το ακαδημαϊκό έτος  2020-2021».
8 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση ανάθεσης «για την παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης, υποστήριξης και παρακολούθησης της δράσης «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες γυναίκες για φύλαξη νήπιων και βρεφών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «για την παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης, υποστήριξης και παρακολούθησης της δράσης «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες γυναίκες για φύλαξη νήπιων και βρεφών, για το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021».


Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 15/10/2020 και ώρα 14:30.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα