Τακτική συνεδρίαση δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) της Ε.Π.Ζ. στις 12/10/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30
8 Οκτωβρίου 2020

Τακτική συνεδρίαση δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) της Ε.Π.Ζ. στις 12/10/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
  1. Ντόβολος Γεώργιος (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
  1. Αγγέλης Κωνσταντίνος
  1. Δασκαλάκη Σοφία
  1. Δεμπόνος Βασίλειος
  1. Oικονόμου Αθανάσιος
  1. Σπυρόπουλος Χρήστος
  1. Σφακιανάκη Αικατερίνη
  1. Τριγάζης Παναγιώτης
 
            Σας καλούμε να προσέλθετε στις 12/10/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στην 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου που θα διεξαχθεί δια ζώσης, κατ΄ εφαρμογήν των εκδοθεισών υγειονομικών διατάξεων {τήρηση ελάχιστης απόστασης μεταξύ των ατόμων και σύσταση για χρήση μάσκας} κεκλεισμένων των θυρών, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καραολή & Δημητρίου 36-44) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :
 
1.    Αίτηση της MERSO EE για έγκριση κατασκευής στεγάστρου σε κοινόχρηστο χώρο
2.    Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α του υπ’ αριθμ. ΥΤΑ επιβατικού αυτοκινήτου επί της οδού ΓΡΑΒΙΑΣ 14,για τον κ. ΖΕΡΒΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3.    Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α του υπ’ αριθμ. ΒΚΑ 8375 επιβατικού αυτοκινήτου επί τηςοδού Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 36-38για την καFETAHU ADELINA
4.    Ανανέωση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α του υπ’ αριθμ. ΥΡΧ 8707 επιβατικού αυτοκινήτου επί της οδού ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 80 για την κα. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
5.    Ανανέωση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α του υπ’ αριθμ. ΖΖΥ 1831  επιβατικού αυτοκινήτου επί της οδού ΒΟΥΤΖΑ 11 για τον κ. ΜΑΛΙΚ ΜΟΥΡΑΝΤ
6.    Κοπή ή μη δένδρου (βραχυχίτωνα) που φύεται σε πεζοδρόμιο, επί της οδού Επταλόφου 64, κατόπιν αιτήματος της κας Ζαχαροπούλου Σοφίας
7.    Κοπή ή μη δύο δένδρων (κυπαρίσσι γλαυκό & λέιλαντ) που φύονται σε πλακόστρωτο πεζοδρόμιο στην οδό Μεταμορφώσεως 43, κατόπιν αιτήματος της κας Κολοκυθά Γεωργίας
8.    Κοπή ή μη δένδρου άφνη Απόλλωνα) που φύεται σε πεζοδρόμιο της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 70, κατόπιν αιτήματος της κας Βασιλικής Βάλλα
9.    Κοπή ή μη δένδρου (βραχυχίτωνα) που φύεται σε πλακόστρωτο πεζοδρόμιο επί της οδού  Αρύβου 42-44, κατόπιν αιτήματος της κας Βαγγέλ Μαριέτας
10.Κοπή ή μη δένδρου (πεύκο) που φύεται δίπλα στον οικογενειακό τάφο ΒΤ35 στο Νεκροταφείο του Βύρωνα, κατόπιν αιτήματος της κας Μοσχοβά Άννας
 
                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα