Ανάρτηση αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 3/2020 Ανακοίνωσης - ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ με κωδ.θέσης 101, ειδικότητα ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
9 Οκτωβρίου 2020

Ανάρτηση αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 3/2020 Ανακοίνωσης - ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ με κωδ.θέσης 101, ειδικότητα ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

 

Δείτε εδώ τον πίνακα κατάταξης

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα