Πρόσκληση για ανάθεση της «Απολύμανση των κλειστών χώρων του δήμου για πρόληψη της μετάδοσης του κορωνοϊού». <br> Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ
13 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση για ανάθεση της «Απολύμανση των κλειστών χώρων του δήμου για πρόληψη της μετάδοσης του κορωνοϊού».
Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Απολύμανση των κλειστών χώρων του δήμου για πρόληψη της μετάδοσης του κορωνοϊού».
 
Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 19/10/2020 και ώρα 14:30
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα