Τι κάνω με τα μπάζα;

Τι κάνω με τα μπάζα;

 Διαχείριση αδρανών υλικών (μπάζων)
Ο Δήμος Βύρωνα ΔΕΝ είναι υπεύθυνος για την αποκομιδή των μπάζων!
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για ιδιωτικές εργασίες ανακαίνισης, κάθε Δημότης υποχρεούται να νοικιάσει ειδικό κάδο και να φροντίσει ο ίδιος για την αποκομιδή και ανακύκλωση των μπάζων, ανεξαρτήτως ποσότητας και σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία.
Αυτό σημαίνει πως η απόθεση μπάζων στους δρόμους και τα πεζοδρόμια είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ.
 
Ογκώδη απορρίμματα
Παρότι ο Δήμος Βύρωνα δεν αναλαμβάνει αδρανή υλικά (όπως υλικά οικοδομής), συνεχίζει κανονικά να αναλαμβάνει την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων (λ.χ. στρώματα ή έπιπλα) και κλαδεμάτων, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία Καθαριότητας.
 
Η Υπηρεσία Καθαριότητας  είναι εδώ για σας
Για οποιαδήποτε απορία, ενημέρωση και βοήθεια, καθώς και για να συνεννοηθείτε για την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων και κλαδεμάτων, επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 210-7658537 και 210-7658247 με την υπηρεσία καθαριότητας.
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα