26 Οκτωβρίου 2020

Eπανέναρξη λειτουργίας Μαιευτικού-Γυναικολογικού και Δερματολογικού Ιατρείου

 Από 26/10/2020 επαναλειτουργούν το Μαιευτικό-Γυναικολογικό και το Δερματολογικό Ιατρείο μετά την επανατοποθέτηση επικουρικών ιατρών.

 
Ραντεβού μπορείτε να κλείνετε
•        Ηλεκτρονικά με χρήση των κωδικών Taxisnet.
•        Τηλεφωνικά στο τηλ. 214 68 72 980 (8.00-14.00).
•        Δια ζώσης στο ΚΥ Βύρωνα (8.00-14.00).
Σε όλες τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας.
 
Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του ΚΥ Βύρωνα
 
Ανδριανή Τσαγκάρη
Παιδίατρος
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα