Υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης  και μέσω τηλεδιάσκεψης από το Δήμο Βύρωνα
11 Νοεμβρίου 2020

Υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης και μέσω τηλεδιάσκεψης από το Δήμο Βύρωνα

Ο Δήμος Βύρωνα, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε λόγω της πανδημίας COVID-19, συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης, με στόχο την ενδυνάμωση  και υποστήριξη της κοινότητας.

 

Συγκεκριμένα παρέχεται:
 
·         Ψυχολογική στήριξη σε παιδιά και εφήβους
·         Συμβουλευτική στήριξη σε γονείς
·         Ατομική συμβουλευτική σε ενήλικες
·         Ψυχοκοινωνική στήριξη
·         Συνεργασία με τη σχολική κοινότητα
 
Λόγω των περιοριστικών μέτρων  COVID-19, παρέχεται (έπειτα από αξιολόγηση του αιτήματος, όπου κρίνεται σκόπιμο) και η δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδριών μέσω τηλεδιάσκεψης.
 
Η υποδοχή αιτημάτων γίνεται τηλεφωνικά από Δευτέρα-Παρασκευή, 8:30-13:30  στο τηλ.: 210-7624403 ή ηλεκτρονικά στο  e-mailbadikian@dimosbyrona.gr.
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα