17 Νοεμβρίου 2020

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 20.11.2020 και ώρα 10:00΄διά περιφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 16-11-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ.Πρωτ.: 21436
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                                      Προς τα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                      1. κ.   Αγγέλλη Κωνσταντίνο
Τηλέφωνο: 2132008662                                                          2. κ.   Καραγιάννη Μιχαήλ
                                                                                                  3. κα. Κλωνάρη Λεμονιά
                                                                                                  4. κ.   Μπαντή Μιλτιάδη
                                                                                                  5. κα. Μπαστέα Πετρούλα
                                                                                                  6. κ.   Σπυρόπουλο Χρήστο
                                                                                                  7. κ.   Ταραζώνα Δημήτριο
                                                                                                  8. κ.   Τριανταφύλλου Ελευθέριο
 
Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»
 
Κύριοι Σύμβουλοι,       
Καλείστε στις 20-11-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00  στην 35η/2020 συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ  55/11-03-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), με θέμα Ημερήσιας Διάταξης:
 
1.      Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για καταχώρηση δημοσίευσης σε τοπική εφημερίδα
  
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Κόκκαλης

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα