Ο αθλητισμός στη συγκυρία του κορωνοϊού
20 Νοεμβρίου 2020

Ο αθλητισμός στη συγκυρία του κορωνοϊού

 

Είναι γεγονός ότι ο αθλητισμός κατέχει κεντρική θέση στις σύγχρονες κοινωνίες. Η δόμηση της καθημερινής ζωής και ιδιαίτερα της αστικής, καθιστά τον αθλητισμό ως ίσως την κυρίαρχη ηθελημένη δραστηριότητα της σχόλης. Στο παρόν άρθρο δεν επιχειρείται η εξιδανίκευση του αθλητισμού σε σχέση με τα σωματικά και ψυχικά οφέλη που είναι βέβαιο ότι μπορεί να προσφέρει, αλλά η παράθεση ορισμένων παρατηρήσεων σχετικά με τον αθλητισμό στη συγκυρία του κορωνοϊού.

Η κατά πολλούς έμφυτη ανάγκη του ατόμου για παιχνίδι και γυμναστική, δημιουργεί νέες συνθήκες στον επί κορωνοϊού αθλητισμό. Στη συγκυρία αυτή, η άθληση του μέσου πολίτη αλλάζει χαρακτηριστικά και προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες διαβίωσης που επιφέρει η κατάσταση της πανδημίας, οι οποίες ρυθμίζονται σύμφωνα με τη νέα συνθήκη της κοινωνικής αποστασιοποίησης. Έτσι, αθλητικές πρακτικές που προϋποθέτουν κάποια κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των αθλούμενων, καθίστανται πλέον επισφαλείς για τη δημόσια υγεία, σε αντίθεση με άλλες ατομικές, οι οποίες συστήνονται με μία μεγαλύτερη ελευθερία. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει αναφορά και στο ρόλο της τεχνολογίας, η συμβολή της οποίας είναι αδιαμφισβήτητη στη διαμόρφωση αυτού του νέου τύπου άθλησης. Πέρα από αθλητικές πρακτικές φύσει, ή καλύτερα, κατά προαίρεση ατομικές όπως το περπάτημα και το τρέξιμο, οποιαδήποτε άλλη μορφή άθλησης διαμεσολαβείται από τη χρήση των νέων τεχνολογικών μέσων και ιδιαίτερα του διαδικτύου.    

Έτσι αναδύονται νέες αθλητικές διαδικασίες και αναμετρήσεις με την έννοια ότι, είτε η διδασκαλία της άσκησης παρέχεται μέσα από το διαδίκτυο, ή ακόμα και η ανάγκη για κοινωνικοποίηση δημιουργεί εξ αποστάσεως αθλητικές αναμετρήσεις, αποκαλούμενες ως virtual αγώνες. Η περίπτωση του νεοφανούς virtual run, καταδεικνύει ακριβώς την προαναφερθείσα ανάγκη του ατόμου για κίνηση, παιχνίδι, άθληση και κοινωνικοποίηση. Η συμμετοχή των ατόμων σε τέτοιου ίδιους πρακτικές δείχνει σε κάποιο βαθμό την ανάγκη των αθλούμενων όχι μόνο για σωματική άσκηση, αλλά κυρίως για κοινωνικοποίηση, συντροφικότητα, φιλία κλπ. Επιπλέον, αρκετά δημοφιλή είναι και τα προγράμματα αεροβικής άσκησης που προσφέρονται στο διαδίκτυο και απευθύνονται σε ένα μεγάλο εύρος ατόμων ανάλογα με την ηλικία, το φύλο κλπ.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει και αναφορά στη θεραπευτική άσκηση. Είναι γνωστά τα οφέλη που προκύπτουν από την σωματική άσκηση όσον αφορά την αποκατάσταση ασθενών με καρδιολογικές, νευρολογικές, ψυχικές/ψυχιατρικές και άλλες παθήσεις. Η άσκηση με έμφαση στη θεραπεία δεν είναι κάτι καινούριο. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια αποκτά όλο και μεγαλύτερο έδαφος στη φαρέτρα της ιατρικής επιστήμης. Πλέον σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, η σωματική άσκηση συνταγογραφείται, ενώ υπάρχει και μία τάση προς αυτή την κατεύθυνση και στην ελληνική περίπτωση. Στην ίδια κατεύθυνση, τα άτομα με αναπηρία βρίσκουν μεγάλη ωφέλεια από τη γυμναστική, αφού μέσα από αυτή καλύπτουν βασικές ψυχικές και σωματικές τους ανάγκες. Αναφορικά με αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες που ο αθλητισμός είναι αν μη τι άλλο αναγκαίος αφού επιδρά καταλυτικά στην ποιότητα της ζωής τους, η πανδημία, περιορίζει δραστικά την αθλητική τους ζωή.

Δεδομένων των ανωτέρω, παρατηρείται μία μεταβολή στο αθλητικό γίγνεσθαι, η οποία αντανακλά τις γενικότερες κοινωνικές μεταβολές που συντελούνται στο πλαίσιο καταπολέμησης διασποράς του κορωνοϊού. Παρότι μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας το ανθρώπινο σώμα διατηρεί το δικαίωμά του για συμμετοχή στην αθλητική διαδικασία και εμμέσως και σε έναν πιο υγιή τρόπο ζωής, εντούτοις εγείρονται ερωτήματα σχετικά με την κάλυψη άλλων αναγκών όπως για παράδειγμα η κοινωνικοποίηση διά της άθλησης, η συντροφικότητα κλπ.
 
Msc Γιαννούκος Ιωάννης
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής   

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα