Προκήρυξη για την ανάθεση  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ»
1 Δεκεμβρίου 2020

Προκήρυξη για την ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
          Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ».
 
 
            Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 07/12/2020 και ώρα 14:30.
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα