Γονείς - Παιδί και Ειδική Αγωγή
4 Δεκεμβρίου 2020

Γονείς - Παιδί και Ειδική Αγωγή

 

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί παγκοσμίως αύξηση του ποσοστού των παιδιών που παρουσιάζουν διάφορες αναπτυξιακές και κοινωνικό συναισθηματικές διαταραχές. Ως διαταραχή ορίζεται η μη κανονική λειτουργία ενός ζωντανού οργανισμού ή τμήματος του. Οι πιο συχνές διαταραχές που παρατηρούνται στην σύγχρονη κοινωνία είναι:
 • Οι μαθησιακές δυσκολίες
 • Οι διαταραχές στην επικοινωνία
 • Οι συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές
 • Οι αναπτυξιακές διαταραχές
 • Οι σωματικές και κινητικές διαταραχές
Στην Ελλάδα έχει υπολογισθεί ότι το 16% του μαθητικού πληθυσμού ανήκει σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες.
 
Σε αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες που τα ζητήματα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, η επιστήμη της ειδικής αγωγής δύναται να αποτελέσει εργαλείο αντιμετώπισής και ενδεχομένως πρόληψης τέτοιων περιπτώσεων. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι δυσκολίες και να απαντηθούν οι προκλήσεις που δημιουργεί αυτή η διαφαινόμενη αύξηση, ο ρόλος της ειδικής αγωγής είναι καθοριστικός.
 
Τι είναι όμως ειδική αγωγή ;
 
     Η ειδική αγωγή έγκειται στον τρόπο εκπαίδευσης των μαθητών με επιβεβαιωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με ή χωρίς αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψιν τις ατομικές διαφορές και ιδιαιτερότητες των παιδιών. Σκοπός της είναι να εντάξει τα παιδιά αυτά ως μη εξαρτώμενα, αλλά ως παραγωγικά μέλη στο οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον που ζουν, καθώς και να εξαλείψει την απομόνωση και την περιθωριοποίηση τους. Όσον αφορά το σχολικό περιβάλλον, το οποίο μετά την οικογένεια είναι το σημαντικότερο πλαίσιο κοινωνικοποίησης, (καθώς περνάνε σε αυτό ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους) είναι σημαντικό να υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό ειδικής αγωγής, διότι με την παρέμβασή του βελτιώνει την καθημερινότητα των παιδιών αυτών.
 
Πως θα μπορούσε η άσκηση να ωφελήσει τα παιδιά αυτά ;
 
Μια απ’ τις πιο συνηθισμένες θεραπείες που προτείνουν οι ειδικοί είναι η σωματική άσκηση, καθώς :
 • Βοηθάει στην κοινωνικοποίηση (συνύπαρξη – συνεργασία - ομαδικότητα)
 • Αποτελεί γνωστικό παράγοντα
 • Ενισχύει άλλα γνωστικά πεδία (ανάλογα με την ηλικία τους)
 • Βελτιώνει τις κινητικές δεξιότητες (συντονισμό - συγχρονισμό)
 • Βοηθάει την επικοινωνία
 • Ενισχύει την ψυχολογία (αυτοπεποίθηση) 

Ποιος ο ρόλος του γονέα ;

 
       Τα παιδιά που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες, σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται να έχουν αυξημένες ανάγκες. Οι καθημερινές τους ‘‘απαιτήσεις’’ είναι τεράστιες, αν αναλογιστεί κανείς την εξάρτηση και συνεχή ενασχόληση που επιζητούν απ’ τους γονείς τους, ώστε να νιώσουν αποδοχή και ασφάλεια. Είναι σημαντικό λοιπόν ο γονιός να φροντίσει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ασφαλές, προστατευμένο και γεμάτο κατανόηση προς το παιδί, χωρίς ωστόσο να το απομονώνει ή να το ‘‘κρύβει’’ απ’ την κοινωνία, αλλά αντίθετα με τη βοήθεια ειδικών, να αναζητά την συνεχή βελτίωση και κατ’ επέκταση την ανεξαρτητοποίησή του. 
 
Πως γίνεται αντιληπτό ότι “κάτι δεν πάει καλά” ;
 
   Ο πρώτος και βασικός ρόλος είναι εκείνος του γονέα, διότι είναι αυτός που έχει άμεση και καθημερινή επαφή με το παιδί του. Έτσι, έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει αν το παιδί απομακρύνεται από τα κατά γενική ομολογία φυσιολογικά πρότυπα. Όπως για παράδειγμα :
 
Στη βρεφική ηλικία :
1)      Η μη αντίδραση στους ήχους
2)      Η μη αντίδραση στις αλλαγές από το σκοτάδι στο φως και αντίστροφα
3)      Η μη αντίδραση στον πόνο με κλάμα
 
Στη νηπιακή ηλικία:
1)      Η αστάθεια ή ανικανότητα στην κίνηση και στο περπάτημα
2)      Η καθυστερημένη χρονικά ή και ανύπαρκτη ομιλία
3)      Η προβληματική ομιλία
4)      Η έλλειψη επικοινωνίας με συνομηλίκους
5)      Η ανικανότητα τήρησης των κανόνων υγιεινής
 
 

 Παρατηρείται λοιπόν, ότι ο ρόλος του γονέα στη διάγνωση και ενδεχομένως στην άμεση αντιμετώπιση κάποιας διαταραχής του παιδιού του είναι σημαντικός. Όσο πιο γρήγορα γίνει η διάγνωση τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες το παιδί να αναπτύξει τις ψυχικές, κοινωνικές και σωματικές ικανότητες. Επομένως η άμεση και σωστή συνεργασία γονέα και ειδικού μπορεί να βελτιώσει έως και στο 100% την εξέλιξη του παιδιού. Στο πλαίσιο αυτό η ειδική φυσική αγωγή αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση των ανωτέρω διαταραχών.

Καθηγήτρια φυσικής αγωγής & αθλητισμού
Γαλαίου Άννα

Καθηγητής φυσικής αγωγής & αθλητισμού
Τομασέν Αλέξανδρος
 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα