Γνωστοποίηση δημάρχου για κατάθεση δελτίου απογραφής στρατεύσιμων που γεννήθηκαν το έτος 2003

Γνωστοποίηση δημάρχου για κατάθεση δελτίου απογραφής στρατεύσιμων που γεννήθηκαν το έτος 2003

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Βύρωνας,  9-12-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                     Αρ.Πρωτ.:  23030
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΤΗΛ.:213 2008 612-3
FAX :213 2008 615
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 213 2008 600
E-MAIL: papageorgiou@dimosbyrona.gr
 
 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
 
ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ
 
Ο Δήμαρχος Βύρωνα κάνει γνωστό ότι  οι άρρενες γεννηθέντες το έτος    2003 (ανήκοντες στην κλάση 2024) υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής Στρατευσίμου στις κατά τόπους αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες στις ημερομηνίες που προβλέπονται (ανάλογα με τον Δήμο εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων) και αφού πρώτα ενημερωθούν εάν δέχονται κοινό στο πλαίσιο προστασίας από τη µετάδοση του κορονοϊού (COVID-19)    ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)  από 2 Ιανουαρίου 2021 έως και 31 Μαρτίου 2021 ανεξαρτήτως του Δήμου εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.
Επισημαίνουμε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την εμπρόθεσμη κατάθεση του ανωτέρου Δελτίου προς αποφυγή των ανάλογων κυρώσεων που προβλέπονται.
Για λεπτομέρειες και περαιτέρω οδηγίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο αρμόδιο γραφείο στρατολογίας του Δήμου ή στα  ΚΕΠ   καθώς και στο site της Στρατολογίας στη διεύθυνση : www.stratologia.gr  ή  στο site του Δήμου μας στη διεύθυνση : www.dimosbyrona.gr όπου έχει αναρτηθεί η σχετική ανακοίνωση της Στρατολογικής Υπηρεσίας Αττικής που είναι αρμόδια για τον Δήμο Βύρωνα.
 
                                                                                                     Ο Δήμαρχος Βύρωνα
 
 
 
                                                                                                   Κατωπόδης Γρηγόριος
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα