14 Δεκεμβρίου 2020

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς την Πέμπτη 17-12-2020

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 14-12-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       Αρ.Πρωτ.: 23354

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                                                      Προς τα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                       1. κ.   Αγγέλλη Κωνσταντίνο

Τηλέφωνο: 2132008662                                                                           2. κ.   Καραγιάννη Μιχαήλ

                                                                                                                   3. κα. Κλωνάρη Λεμονιά

4. κ.   Μπαντή Μιλτιάδη

5. κα. Μπαστέα Πετρούλα

6. κ.   Σπυρόπουλο Χρήστο

7. κ.   Ταραζώνα Δημήτριο

8. κ.   Τριανταφύλλου Ελευθέριο

 Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 Κύριοι Σύμβουλοι,

     Καλείστε στις 17-12-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στην 40η/2020 συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ  55/11-03-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.      Υποβολή για έγκριση του Πίνακα Στοχοθεσίας (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης –ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Βύρωνα και του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν»

2.      Αποδοχή του ποσού των 12.000,00 (δώδεκα χιλιάδων) ευρώ από τον ΣΠΑΥ για την τεχνική υποστήριξη που του παρέχει ο Δήμος μας για το έτος 2020, βάσει της ισχύουσας Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας.

 

      Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Κόκκαλης

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα