Πρόσκληση για την ανάθεση  «Προμήθειας Τροφίμων για τις ανάγκες των Κοινωνικών Δομών Παντοπωλείου & Παροχής Συσσιτίου της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Βύρωνα για το Α’ τετράμηνο του 2021»
23 Δεκεμβρίου 2020

Πρόσκληση για την ανάθεση «Προμήθειας Τροφίμων για τις ανάγκες των Κοινωνικών Δομών Παντοπωλείου & Παροχής Συσσιτίου της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Βύρωνα για το Α’ τετράμηνο του 2021»

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες των Κοινωνικών Δομών Παντοπωλείου & Παροχής Συσσιτίου της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Βύρωνα για το Α’ τετράμηνο του 2021» ,η οποία υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα