Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για την ανάλυση, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων προς ένταξη έργων και δράσεων του Δήμου Βύρωνα στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”», προϋπολογισμού 74.400,00 € , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
28 Δεκεμβρίου 2020

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για την ανάλυση, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων προς ένταξη έργων και δράσεων του Δήμου Βύρωνα στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”», προϋπολογισμού 74.400,00 € , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα